Послуги

Письмовий переклад
Усний переклад
Засвідчення бюро перекладів
Нотаріальне засвідчення
Легалізація
ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКЛАД.
Наше бюро пропонує послуги письмового перекладу текстів будь-якої тематики і складності з/на більш ніж 40 мов світу. Вартість сторінки перекладу по кожній мові Ви можете дізнатися у розділі ЦІНИ.Переклад здійснюється професійними перекладачами, що спеціалізуються на різних галузях знань. Текст перекладу піддається ретельному вичитуванню і редагуванню.

Текст перекладу надається замовнику в найбільш прийнятному для нього електронному форматі або у твердій копії. Конфіденційність інформації, що міститься в документах, гарантована.

УСНИЙ ПЕРЕКЛАД

Послідовний переклад. Являє собою переклад послідовних фрагментів мовлення поперемінно з тим, хто говорить.

Вартість однієї години послідовного перекладу складає від 400 грн.* в залежності від мови. Вартість повного 8-годинного робочого дня – від 3000 грн.*

Синхронний переклад. Здійснюється одночасно з мовленням без переривання того, хто говорить, на паузи для перекладу. Як правило, організується з використанням спеціалізованого обладнання.

Вартість роботи синхронного перекладача/перекладачів необхідно уточнювати (перекладачі, як правило, працюють у парі).

Ми також можемо забезпечити обладнання або організувати оренду спеціально обладнаного приміщення для проведення заходів, що вимагають синхронного перекладу.

ЗАСВІДЧЕННЯ БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ
Засвідчення бюро перекладів являє собою підтвердження вірності перекладу нашим підписом та печаткою. Подібне засвідчення не вимагає спеціального оформлення документів.
Вартість цієї послуги складає 15 грн.*

НОТАРІАЛЬНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ 
Полягає у засвідченні підпису перекладача нотаріусом, що зареєстрував зазначеного перекладача на підставі документа, що підтверджує професійну компетентність останнього (диплом про закінчення вузу і т.п.)
Цей вид засвідчення найбільш розповсюджений для перекладених документів, що використовуються усередині країни.

Існує два види нотаріального засвідчення :
1. «оригінал + переклад»
2. «нотаріально засвідчена копія + переклад», в залежності від документа, що підшивається до перекладу.

Вартість нотаріального засвідчення складає 90 грн*. за один засвідчений документ.

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

Легалізація документів і оформлення Апостиля

Легалізація документів, оформлених і засвідчених на території України органами державної влади чи органами місцевого самоврядування і призначених для використання за кордоном, здійснюється в департаменті консульської служби МЗС України або його представництві, а також у Міністерстві юстиції України.
Апостиль — особлива форма засвідчення документів відповідно до положень Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 р. Україна — учасник конвенції. Апостиль застосовується винятково в країнах — учасниках Конвенції. Якщо країна не є учасником Конвенції, оформлення Апостиля в такій країні неможливе. У такому випадку, щоб засвідчити документи для України, варто звертатися до консульства цієї країни (консульська легалізація).

Апостиль застосовується в наступних випадках:
• Документи іноземного походження засвідчуються нотаріально за місцем їх оформлення, потім Апостилем, після чого їх переклад нотаріально засвідчується за місцем використання.
• Якщо Українські документи потрібно надати закордоном, то Апостиль оформлюється органами Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ або Міністерства освіти.

Апостиль засвідчує:
• Справжність підпису;
• Якість, у якій виступала особа, що підписала документ;
• Дійсність печатки або штампа, якими скріплений документ.

Для оформлення Апостиля, необхідно, щоб документ відповідав визначеним вимогам, оскільки Апостиль проставляється не на всі документи.

Апостилюванню підлягають:
• Документи про освіту (дипломи, сертифікати про присвоєння ученого ступеня, атестати, довідки з навчальних установ, навчальні плани та ін.);
• Довідки і документи про громадянський стан (свідоцтва про народження, про шлюб, про розлучення, про смерть та інші документи, видані органами РАГС);
• Доручення;
• Судові рішення і матеріали по цивільних, сімейних і кримінальних справах, документи з органів прокуратури;
• Статути;
• Установчі документи;
• Патенти;
• Свідоцтва про реєстрацію;
• Ліцензії;
• Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами.

Апостилюванню не підлягають:
• Документи, складені дипломатичними і консульськими установами;
• Адміністративні документи, що мають пряме відношення до комерційних чи митних операцій таких, як договори й угоди про поставки товарів, надання послуг, виконання різних робіт і розрахунки по них;
• Оригінали, копії і фотокопії паспортних документів;
• Військові квитки;
• Трудові книжки;
• Дозволи на носіння зброї;
• Технічні паспорти транспортних засобів;
• Посвідчення особи і документи, що заміняють їх;
• Листи.

Вартість апостилювання документа в Міністерстві юстиції, Міністерстві закордонних справ або Міністерстві освіти становить від 160 грн.*

Консульська легалізація документів
Це процедура засвідчення дійсності оригіналів документів, підтвердження дійсності підписів посадових осіб, уповноважених засвідчувати підписи на документах, а також дійсності відбитків штампів, печаток, якими скріплений документ.

Вартість консульської легалізації залежить від виду документа, що засвідчується.

* Ціни зазначені без врахування ПДВ